Høring

Høring

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om fleksydelse (Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.)

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har den 26. august 2017 indgået Aftale om nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt arbejde.

Med dette lovforslag, som implementerer aftales, præciseres det bl.a., at ministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilken betydning frivilligt, ulønnet arbejde har for størrelsen af dagpenge, mens aftalen i øvrigt udmøntes i nærmere relevante bekendtgørelser og vejledninger, som er under udarbejdelse.

Lovforslag
Arbejdsmarked
02-10-2017
02-12-2017
01-01-2018
2017/2018
04-09-2017