Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)
Bekendtgørelser
Justitsministeriet
Politi
08-09-2017
08-11-2017
2016/2017
18-08-2017