Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelser om anmeldelse af forskningsdata og om aflevering af arkiveringsversioner

Udkast til bekendtgørelser om anmeldelse af forskningsdata og om aflevering af arkiveringsversioner

Mængden af forskningsdata er stadig stigende, og det samme er fokus på deres værdi i forskningsverden. 

Formålet med bekendtgørelserne er at understøtte denne udvikling ved at sikre bevaringsværdige forskningsdata for såvel samtidens som fremtidens forskere samt øvrige brugere af de offentlige arkiver.

Derudover opsamler udkastet til bekendtgørelse om arkiveringsversion er ændringer om geodata m.v, som ikke alene har relation til forskningsdata.


Bekendtgørelser
Rigsarkivet
Kultur
29-09-2017
29-11-2017
2016/2017
14-08-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 277,629 kB
Høringsliste 367,664 kB
Bilag A1 234,757 kB
Bilag A2 260,950 kB
Bilag B1 1,141 MB
Bilag B1 uden rettelser 1,112 MB
Bilag B2 278,245 kB
Bilag B3 211,733 kB
Skema til høringssvar - anmeldelse 878,949 kB
Skema til høringssvar - arkiveringsversioner 877,360 kB
Eksempel på arkiveringspakke 146,082 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 419,939 kB
Høringsnotat til bekendtgørelse om anmeldelse af forskningsdata 592,154 kB
Høringssvar
Høringssvar Børne- og Socialministeriet 299,962 kB
Høringssvar CBS 324,034 kB
Høringssvar Danmarks Frie Forskningsfond 204,186 kB
Høringssvar Danmarks Statistik 127,149 kB
Høringssvar Dansk Institut for Internationale Studier 346,970 kB
Høringssvar Danske Universiteter 1007,374 kB
Høringssvar danske universiteter (samlet) 962,473 kB
Høringssvar Det Kongelige Bibliotek 304,408 kB
Høringssvar Digitaliseringsstyrelsen 67,404 kB
Høringssvar DTU (1) 377,168 kB
Høringssvar DTU (2) 379,273 kB
Høringssvar Erhvervsministeriet 298,622 kB
Høringssvar Forsvarsakademiet 328,215 kB
Høringssvar IT-Universitetet 303,133 kB
Høringssvar Justitsministeriet 310,299 kB
Høringssvar Københavns Universitet (1) 316,307 kB
Høringssvar Københavns Universitet (2) 310,099 kB
Høringssvar Lægemiddelstyrelsen 301,914 kB
Høringssvar Region Hovedstaden 2,926 kB
Høringssvar Region Midtjylland 357,314 kB
Høringssvar Region Syddanmark 359,968 kB
Høringssvar Rigshospitalet 300,292 kB
Høringssvar RUC 221,900 kB
Høringssvar Samsø Kommune 303,037 kB
Høringssvar Socialstyrelsen 310,333 kB
Høringssvar Sundheds- og Ældreministeriet 466,829 kB
Høringssvar Syddansk Universitet 304,729 kB
Høringssvar Uddannelses- og Forskningsministeriet 323,693 kB
Høringssvar Udenrigsministeriet 327,572 kB
Høringssvar Vallensbæk Kommune 1,759 kB
Høringssvar Veterancentret 331,774 kB
Høringssvar VIVE 391,460 kB
Høringssvar Økonomi- og Indenrigsministeriet 21,410 kB
Høringssvar Aarhus Universitet 265,825 kB
Høringssvar DTU 24,086 kB
Høringssvar DTU (3) 24,086 kB
Høringssvar IBM 520,453 kB
Høringssvar Københavns Stadsarkiv 558,632 kB
Høringssvar Region Nordjylland 194,622 kB
Høringssvar Tieto 534,255 kB
Detaljeret oversigt over specifikke forslag til ny bekendtgørelse om arkiveringsversioner 811,034 kB
Høringssvar IT-Universitetet (2) 605,375 kB
Høringssvar Region Syddanmark (2) 518,743 kB
Høringssvar Rigshospitalet (2) 523,201 kB
Høringssvar Tårnby Stads- og Lokalarkiv 757,164 kB
Høringssvar Uddannelses- og Forskningsministeriet (2) 527,262 kB
Høringssvar Aalborg Stadsarkiv 647,300 kB