Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgø-rende militært personel mv.)
Lovforslag
Forsvar
28-08-2017
28-10-2017
2016/2017
19-07-2017