Høring

Høring

Revision af bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet revideres, jf. vedlagte høringsbrev. Udkastet præsenteres i et dokument med 4 kolonner: Kolonne 1, 2 og 3 viserteksten i hhv. nuværende udgave og det udarbejdede udkast med (kolonne 2) og uden (kolonne 3) track changes. I kolonne 4 fremgår bemærkninger til de enkelte ændringer.

Formålet med ændringerne til bekendtgørelsen er bl.a. at præcisere indberetningspligten, herunder at fjerne unødvendige og dobbelte indberetninger. Desuden præsenteres kodesættende mere logisk, det præciseres, hvordan der skal indberettes, og der lægges op til at effektivisere indberetningen af oplysninger om anvendelse af jord og byggeaffald som byggemateriale.


Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
01-09-2017
01-11-2017
01-01-2018
Bekendtgørelsen ændrer indberetningsmåden på visse punkter, og indeholder overgangsbestemmelser, der skal tage højde for, at indberetningen vedrørende 2017 ikke er afsluttet på ikrafttrædelsestidspunktet.
2016/2017
Johan Vestergaard Paulsen
jovpa@mst.dk
17-07-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast 225,312 kB
Høringsliste 37,909 kB
Høringsbrev 61,534 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 331,281 kB
Høringssvar
Samlede høringssvar 2,043 MB