Høring

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring i lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration)

Forslaget har til formål at sikre gode muligheder for, at de par og enlige kvinder, der har brug for behandling med assisteret reproduktion, har mulighed for at modtage den nødvendige behandling, også selvom det indebærer brug af både donoræg og donorsæd (dobbeltdonation).

Baggrunden for forslaget om at afskaffe forbuddet mod dobbeltdonation er bl.a. nutidens forskellige familiemønstre. Dertil har Det Etiske Råd anbefalet en lovliggørelse af dobbeltdonation i publikationen ”Det Etiske Råds anbefalinger om lovliggørelse af dobbeltdonation” (2017).

Danmark valgte at gå enegang og etablere en særskilt national løsning for diagnosekoderne pr. 1. januar 2017, hvormed koden for transkønnethed blev flyttet fra kapitlet om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser til et afsnit, der ikke opfattes som diskriminerende eller stigmatiserende. Det foreslås derfor, at terminologien i sundhedslovens § 115 ændres, således at betingelsen om, at personen skal have stillet diagnosen transseksualitet erstattes af et krav om, at personen skal være transkønnet. Dertil foreslås det, at kravet om tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til kastration som led i kønsskifte afskaffes. I stedet foreslås det, at beslutningen om kastration overlades til patienten og den behandlende læge under varetagelse af bl.a. de generelle regler for informeret samtykke.

Lovforslag
Sundhed
21-08-2017
21-10-2017
01-01-2018
2016/2017
13-07-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 632,598 kB
Høringsliste 505,903 kB
Udkast til lovforslag 874,877 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,106 MB