Høring

Høring

National klinisk retningslinje for forebyggelse af fald

National klinisk retningslinje for forebyggelse af fald
Høring af ny retningslinje for forebyggelse af fald hos ældre

Et fald er defineret som "en utilsigtet hændelse, der resulterer i, at en person kommer til at ligge på
jorden/gulvet", og der ses ofte mange årsager til fald, men årsagerne kan overordnet kategoriseres som værende følge af balancesvigt eller bevidsthedstab.

For ældre kan et fald, udover at medføre fysisk traume, også forringe den ældres livskvalitet, da frygten for fald kan medføre tilbageholdenhed i forbindelse med sociale og fysiske arrangementer.
 
Denne NKR beskæftiger sig med udvalgte dele af forebyggelses-, behandlings- og rehabiliteringsindsatser for ældre, der er i risiko for fald. De fokuserede kliniske problemstillinger, som bliver besvaret i denne NKR, omhandler forskellige træningsinterventioner, anvendelsen af udvalgte psykofarmaka, boligændringer og kompetenceudvikling af sundhedspersonale.

Retningslinjen beskriver den dokumenterede viden på området, og anbefalingerne bygger på denne viden samt arbejdsgruppens faglige erfaring på området.
Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

Retningslinjen er i høring frem til den 25. august 2017.
Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
25-08-2017
25-10-2017
25-10-2017
2017/2018
Christina Debes Helm
cdhe@sst.dk
17-04-2018