Høring

Høring

Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

BL 9-15, Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster)

Hermed fremsendes Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens udkast til BL 9-15, udgave 4, i høring. BL 9-15 om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) fastsætter bestemmelser om lufthavnstakster for benyttelse af de lufthavne i Danmark, som er åbne for erhvervsmæssig lufttrafik, og hvor den årlige trafik overstiger 5 mio. passagerbevægelser.

Bekendtgørelser
Trafik og transport
13-09-2017
25-10-2017
01-01-2018
2016/2017
Mette Mosgaard
mmo@tbst.dk
03-07-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 105,218 kB
Udkast til BL 9-15 153,865 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 282,017 kB
Høringssvar
Høringssvar 5,650 MB