Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning mv. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering)

Høring over forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning (Standardisering af regnskabsføring og dataindberetning mv. for varmeforsyningsvirksomheder til brug for en ny økonomisk regulering)
Formålet med ændringen af varmeforsyningsloven er at standardisere regnskabsføring og indhente data til brug for udvikling af den nye økonomiske regulering af fjernvarmesektoren, som blev besluttet i stemmeaftalerne af 7. april 2016 og 2. juni 2017 om økonomisk regulering af fjernvarmesektoren.

Det er en forudsætning for udviklingen af den økonomiske regulering, herunder udvikling af benchmarkingmodel og indtægtsrammer, at der tilvejebringes et tilstrækkeligt datagrundlag fra virksomhederne.

Lovforslaget skal derfor skabe hjemmel til, at der bl.a. kan stilles krav til virksomhedernes indberetning af omkostninger i standardiseret form, regnskabsår og afskrivninger samt omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion af f.eks. el og varme.

Der vil endvidere kunne stilles krav om opgørelse af virksomhedernes aktiver ved et pris- og levetidskatalog eller lignende.
Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
10-08-2017
10-10-2017
01-01-2018
2016/2017
Lone Bie Pedersen & Tina Alander Lindfors
tmal@ens.dk
30-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 202,185 kB
Høringsliste 112,793 kB
Lovforslag 536,878 kB