Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere

Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere (ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde)

Lovforslaget har til formål at effektivisere arbejdsgange ved udlevering af ledningsoplysninger til brug for gravearbejder, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte ledig kapacitet i føringsrør.

Lovforslaget vil modernisere, automatisere og højne digitaliseringsniveauet for udleveringen af ledningsoplysninger. Lovforslaget er en del af realiseringen af initiativ 6.3 i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Høringsfristen er den 14. august 2017, kl. 12.00.


Lovforslag
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Erhverv
14-08-2017
14-10-2017
01-01-2018
Høringsfristen er den 14. august 2017, kl. 12.00 En del af lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2018. En del får ministeren beføjelse til at sætte i kraft på et senere tidspunkt.
2016/2017
Jesse Goodman
ler@sdfe.dk
28-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 1013,021 kB
Høringsbrev 151,939 kB
Høringsliste 417,327 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 348,775 kB
Høringssvar
Høringssvar 29,795 MB