Høring

Høring

Høring vedrørende bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Høring vedrørende bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Som led i Aftale om et tryggere dagpengesystem ændres beregningen og udbetalingen af dagpenge og efterløn fra 1. juli 2017 fra et ugesystem til et månedssystem. I den forbindelse er det fastsat i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., at opgørelsen af ATP-bidrag af dagpenge og efterløn fra den 1. juli 2017 ændres fra at ske ugevis til at ske månedsvis.

 

Som konsekvens heraf er der behov for at opdatere bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. Der er således alene tale om tekniske ændringer.

 

Det bemærkes, at opgørelsen af ATP-bidrag af fuld godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse fortsat opgøres ugevis.

 

Derudover er bestemmelserne vedrørende indbetaling af ATP-bidrag af midlertidig arbejdsmarkedsydelse skrevet ud af bekendtgørelsen, da reglerne om midlertidig arbejdsmarkedsydelse ophæves fra 1. juli 2017. For de personer, der efter 1. juli 2017 modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, finder de hidtidige regler om indbetaling af ATP-bidrag fortsat anvendelse.

 

Endelig er reglerne om finansieringen af ATP-bidrag opdateret i forhold til loven.

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
29-06-2017
29-08-2017
01-07-2017
2016/2017
27-06-2017