Høring

Høring

Offentlig høring af miljøvurderingen (VVM) for naturgasrørledningsprojektet Nord Stream 2 i Østersøen

Offentlig høring af miljøvurderingen (VVM) for naturgasrørledningsprojektet Nord Stream 2 i Østersøen

Nord Stream 2 AG har forelagt Energistyrelsen to vurderinger af miljøpåvirkningerne (VVM) fra Nord Stream 2 projektet i Østersøen:

• ”Nord Stream 2. Vurdering af virkninger på miljøet, Danmark. Marts 2017”. Denne VVM beskriver miljøpåvirkningerne på dansk område og er vedlagt ansøgningen om tilladelse.

• ”Espoo rapport, Nord Stream 2. April 2017”. Denne miljøvurdering skal hovedsageligt bruges i høringen af alle østersølande med fokus på en eventuel grænseoverskridende miljøpåvirkning fra rørledningsanlægget.

VVM-redegørelserne er fremlagt for offentligheden, de danske myndigheder og organisationer fra den 27. juni 2017 til den 19. september 2017.

Begge VVM-redegørelser med tilhørende tekniske bilag er tilgængelig på dansk og engelsk på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk og kan desuden rekvireres hos Energistyrelsen. Redegørelserne er endvidere fremlagt for offentligheden på følgende offentlige biblioteker: Hovedbiblioteket i København og bibliotekerne i Rønne og Nexø.

Energistyrelsen afholder et offentligt møde om miljøvurderingen af Nord Stream 2 projektet den 29. august 2017, kl. 17.00 på Hotel GSH i Rønne, hvor bygherren Nord Stream 2 AG vil være tilstede. Mødet vil foregå på dansk og engelsk - der vil være mulighed for oversættelse.

Såfremt De har bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark eller til de grænseoverskridende miljøpåvirkninger af Nord Stream 2 projektet, bedes de sendt til Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, e-mail: ens@ens.dk med kopi til ksc@ens.dk, senest den 19. september 2017.

Andet materiale
Energistyrelsen
Miljø
19-09-2017
19-11-2017
2016/2017
Katja Scharmann, ksc@ens.dk eller Jean-Pierre Posselt, jpp@ens.dk.
ksc@ens.dk
27-06-2017