Høring

Høring

Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udarbejdet i henhold til nationalparklovens § 4-6. Formålet med bekendtgørelsen er at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland og fastsætte regler for det fremtidige arbejde med nationalparken.  

Udkast til bekendtgørelse var i offentlig høring fra den 26. juni til og med den 23. oktober 2017.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. februar 2018: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197142

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen mst@mst.dk

 
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Natur og klima
23-10-2017
22-12-2017
01-02-2018
2016/2017
26-06-2017