Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om forsikringsformidling

Høring over udkast til forslag til lov om forsikringsformidling

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til forslag til lov om forsikringsformidling i offentlig høring.

Udkastet til lovforslaget kan downloades nedenfor.

Lovforslaget gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/97/EU af 20. januar 2016 om forsikringsdistribution (forsikringsdistributionsdirektivet).

Lovforslaget erstatter den gældende lov om forsikringsformidling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013.

Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af forsikringsdistributionsdirektivet i dansk ret. Herudover viderefører lovforslaget også en række af de bestemmelser, der i dag er fastsat i lov om forsikringsformidling for at sikre forsikringsmæglernes uafhængighed. Nærmere information om lovforslaget findes i høringsbrevet, som kan downloades nedenfor.

Udkastet til lovforslag er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder nærmere angivet i høringslisten, som kan downloades nedenfor.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest fredag den 4. august 2017 kl. 12.

Bemærkninger kan sendes pr. post til Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø, eller pr. e-mail til hoeringer@ftnet.dk med kopi til kbn@ftnet.dk, ctn@ftnet.dk og snc@ftnet.dk.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2017.

Kontaktpersoner: Kamilla Bøgebjerg Nørlem, Christina Thorup Sand og Søren Nue Clausen

Direkte tlf.nr.: 41933535 (Kamilla Bøgebjerg Nørlem) 33558295 (Christina Thorup Sand) og 61930785 (Søren Nue Clausen)

Eventuelle høringssvar offentliggøres af Finanstilsynet her på Høringsportalen. Svarene kan læses i fem måneder efter, høringsfristen er udløbet.

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­det om den finansielle sektor.

Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
04-08-2017
04-10-2017
2017/2018
Søren Nue Clausen
snc@ftnet.dk
25-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 85,336 kB
Høringsliste 425,062 kB
Udkast til lov 956,700 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 400,384 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,814 MB