Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v.

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v.

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v. (Ændring af reglerne om udvidet lån til betaling af handicapbil, forsøg på det sociale område, stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen, forenkling af rammeaftalekonceptet og demensmærkning m.v.).

Børne- og Socialministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er ministe-riet i hænde senest torsdag den 10. august 2017.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til masz@sm.dk med kopi til
jurint@sm.dk. Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke frem-sendes både pr. brevpost og pr. e-mail.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Maria Schultz, Jura og Internationale forhold, på telefon 41 85 11 18.

Til orientering fremsendes tillige en fortegnelse over de myndigheder og organisatio-ner m.v., der høres over udkastet.

Med venlig hilsen
Mai Mercado

Lovforslag
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
10-08-2017
10-10-2017
01-01-2018
2016/2017
Maria Schultz
masz@sm.dk
26-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til lovforslag 176,333 kB
Høringsbrev 19,894 kB
Høringsliste 24,519 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 71,061 kB
Høringssvar
Høringssvar 5,233 MB