Høring

Høring

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelsen skal gøre det muligt at yde tilskud svarende til maksimalt 15 procent af etableringsomkostningerne til eldrevne varmepumper til produktion af fjervarme. Der vil alene kunne ydes støtte til den andel af omkostninger, der relaterer sig til fortrængning af eksisterende fjernvarmeproduktion baseret på fossile brændsler på anlæg, der ikke er omfattet af CO2-kvotesystemet.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
03-07-2017
03-09-2017
01-08-2017
2016/2017
Jacob Byskov Kristensen
jbk@ens.dk
19-06-2017