Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital

Bekendtgørelse om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital

Reglerne om forrentning af indskudskapital ændres, således at det fastsættes, at der kan indregnes en markedsmæssig, systematisk risikojusteret forrentning af den anvendte indskudskapital .

Der fastsættes udtrykkelige regler for, hvordan indskudskapital, der anvendes til virksomhedens drift eller til investering i anlæg skal opgøres.

Herudover fastsættes tidsfrister for såvel ansøgning om forrentning af indskudskapital som for Energitilsynets sagsbehandling. Der fastsættes også regler om,  at en tilladelse til at indregne forrentning bortfalder for den del, der ikke er indregnet på nogle nærmere fastsatte vilkår.
Den del af indskudskapitalen, der anvendes til virksomhedens drift eller til investering i anlæg opgøres til den laveste værdi, der fremkommer, når opgørelsen foretages efter 3 forskellige metoder.

Der fastsættes herudover nærmere regler om indregning af forrentning af indskudskapital, såfremt der er tale om ansøgninger for mere end 1 år, herunder særregler for de ansøgninger om tilladelse til indregning af forrentning af indskudskapital, der skal behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991.

Endelig fastsættes en ny dispensationsbestemmelse fra bestemmelserne i §§ 7-9, hvor Energitilsynet i helt ekstraordinære tilfælde kan dispensere fra disse bestemmelser.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
26-06-2017
26-08-2017
01-07-2017
2016/2017
Thomas Bjerring Quist og Lotte Bjergaard Jensen
LOBJE@ens.dk
16-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Afskrivningsbekendtgørelsen 44,632 kB
Høringsbrev 119,315 kB
Høringsliste 242,304 kB
Skema med ændringer til afskrivningsbekendtgørelsen 226,758 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 4,427 MB
Høringssvar
Høringssvar 2,346 MB