Høring

Høring

VVM-redegørelse for fuld genopbygning af anlæg på Tyra feltet

Offentlig høring om VVM-redegørelse for fuld genopbygning af anlæg på Tyra feltet ”ESIA Maersk Oil DBU - Redegørelse for miljømæssige og sociale virkninger – ESIS-Tyra”

Mærsk Olie og Gas A/S har forelagt Energistyrelsen en VVM-redegørelse, der omfatter de samlede mulige påvirkninger på miljøet fra om fuld genopbygning af anlæg på Tyra feltet i Nordsøen med henblik på indvinding af olie og gas. 

VVM-redegørelsen er fremlagt for offentligheden fra den 19. juni 2017 til den 25. august 2017.  

VVM-redegørelsen med tilhørende tekniske bilag og ikke-teknisk resumé er tilgængelig på dansk og på engelsk. 

Har De bemærkninger til VVM-redegørelsen, bedes de sendt til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til kle@ens.dk eller Amaliegade 44, 1256 København K, senest den 25. august 2017.

Andet materiale
Energistyrelsen
Miljø
25-08-2017
25-10-2017
19-06-2017
Offentlig høring af VVM-redegørelse for miljøpåvirkninger og konsekvensvurdering
2016/2017
Kirsten Lundt Erichsen
kle@ens.dk
16-06-2017