Høring

Høring

Høring af udkast til vejledninger om planlægning for byvækst, produktion og detailhandel

Udkast til vejledning om byvækst, udkast til vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen, udkast til vejledning om detailhandelsplanlægning


Udkast til vejledning om byvækst beskriver, hvordan kommunerne skal redegøre for behovet for at inddrage nye arealer til byvækst samt for det moderniserede princip om, at byvækst som udgangspunkt skal ske "indefra og ud" fra eksisterende by.

Udkast til vejledning om produktionserhverv beskriver de nye hensyn og bestemmelser, der er for planlægning for og omkring produktionsvirksomheder, herunder de statslige og kommunale anlæg i landzone. I tillæg hertil vedlægges et dialogværktøj og et sæt af tjeklister, som kommunen kan anvende i planlægningen for erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder og de umiddelbare naboområder.

Udkast til vejledning om detailhandelsplanlægning er en samlet vejledning, der indeholder både de uændrede og de nye regler for kommunernes planlægning for detailhandel. I tillæg hertil vedlægges en økonomisk model (et regneark), som skal bruges i tilknytning til redegørelsen for aflastningsområder. Der findes et teknisk baggrundsnotat til modellen, som kan fås ved henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Vejledning
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
14-08-2017
14-10-2017
2016/2017
14-06-2017