Høring

Høring

Høring af vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsen og regulering af visse midlertidige aktiviteter

Vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter

Miljøstyrelsen har i dag sendt udkast til en vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter i høring.

Vejledningen omhandler udelukkende den del af Bekendtgørelse nr. 467 af 23/05/2016 om miljøregulering af visse aktiviteter, der drejer sig om visse midlertidige aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 2, herunder bygge- og anlægsarbejder og andre arbejder i relation hertil. Vejledningen omfatter desuden regulering af aktiviteter der falder udenfor bekendtgørelsens anvendelsesområde, herunder regulering med § 42 påbud.


Vejledning
Miljøstyrelsen
Miljø
09-08-2017
09-12-2017
2016/2017
Kristine Stubdrup
krrst@mst.dk
12-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsudkast 880,283 kB
Høringsbrev 52,25 kB
Høringsliste 45,296 kB
Endelig vejledning 228,449 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 113,829 kB
Høringssvar
Høringssvar 558,889 kB