Høring

Høring

Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1

Høring over forslag til ændring af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1
Partierne bag medieaftalen for 2015-2018 har vurderet det hensigtsmæssigt, at sende et forslag om ændring af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv i MUX 1 i høring. Partierne mener, at det skal være muligt, at sende egne tidligere producerede lokale tv-programmer i øvrig sendetid, at kravet om lokalt indhold bør ændres, og at det bør være muligt at udsende europæiske programmer uden Radio- og tv-nævnets forhåndsgodkendelse. Det vedlagte forslag til ændring imødekommer dette.
Bekendtgørelser
Slots- og Kulturstyrelsen
Kultur
02-08-2017
02-10-2017
2016/2017
06-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 125,115 kB
Høringsliste 114,678 kB
Forslag til ændring af bekendtgørelse 271,476 kB