Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Høring over udkast til bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder
Den gældende tilladelse til en gatekeeper til at distribuere jordbaseret, digitalt tv (DTT)
udløber den 3. april 2020, hvorfor sendemuligheden skal genudbydes af Radio- og tvnævnet,
jf. radio- og fjernsynslovens § 3. På den baggrund sendes udkast til
bekendtgørelse om udbud af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder i offentlig høring.
Bekendtgørelser
Kulturministeriet
Kultur
01-08-2017
01-10-2017
2016/2017
19-05-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 237,667 kB
Baggrundsnotat til høringsbrev 484,281 kB
Parallelopstilling 669,988 kB
Høringsliste 113,065 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 196,654 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,281 MB