Høring

Høring

Bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal

Bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal

Med det fremsatte forslag L 121 om modernisering af planloven vil der gælde nye regler om kommunal planlægning for udlægning af nyt byzoneareal.

Med reformen af planloven vil staten fremadrettet komme med færre indsigelser imod byvækst i det åbne land. Det betyder, at det bliver kommunerne, der skal sikre, at der ikke udlægges for mange arealer til byvækst.

Den kommende planlovs bestemmelser om byvækst (§ 11 a, stk. 7) fastlægger, at kommunalbestyrelsen skal anvende en metode til at opgøre det forventede behov for at inddrage nye arealer til byvækst i den 12 årige planperiode.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
13-06-2017
13-08-2017
2016/2017
Peter Moltesen
hoeringplan@erst.dk
16-05-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal 85,182 kB
Høringsbrev 30,058 kB
Høringsliste 450,464 kB
Høringssvar
Samlede høringssvar 1,281 MB