Høring

Høring

National klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne

National klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne
Høring: National klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne

Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne
i høring.

Kronisk ødem i underekstremiteterne er en tilstand af væskeophobning i benene og er et hyppigt sundhedsfagligt
problem, specielt blandt ældre. Patienter med kronisk ødem kan opleve både fysiske, psykiske og sociale
komplikationer. Kronisk ødem øger bl.a. risikoen for infektioner og bensår. Kronisk ødem er som regel en
komplikation til anden sygdom, og patienterne bliver behandlet i mange specialer og både i regionalt og kommunalt
regi.

Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til behandling af kronisk ødem i
underekstremiteterne, primært med fokus på kompression, og støtte en mere ensartet behandling over hele landet.

Retningslinjen er i høring frem til den 30. maj 2017 kl. 12.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
30-05-2017
30-07-2017
30-07-2017
2016/2017
Stine Schou Mikkelsen
stsm@sst.dk
27-09-2017