Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved uddelinger fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder)

Lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved uddelinger fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder)

Det foreslås, at modregningssatsen hæves til 100 pct. for kommuner, der modtager uddelinger fra og vederlag ved afståelse af varmeforsyningsvirksomheder, såfremt midlerne hidrører fra forrentning af indskudskapital.

Det foreslås desuden, at varmeproduktionsvirksomheder omfattes af modregningsreglerne.

Der foretages konsekvensrettelser i lov om elforsyning og lov om gasforsyning.

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
08-05-2017
08-07-2017
03-05-2017
2016/2017
Thomas Bjerring Qvist & Lotte Bjergaard Jensen
lobje@ens.dk
03-05-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 121,505 kB
Høringsliste 219,029 kB
Udkast til lovforslag 124,607 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 943,194 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,878 MB