Høring

Høring

Høring vedrørende ophævelse af aerosolbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere

Aerosolbekendtgørelsen omfatter et generelt forbud mod stoffer, der anvendes som driv- og opløsningsmidler i aerosolbeholdere. Begrundelsen for at ophæve bekendtgørelsen er, at dens formål, som oprindeligt var at begrænse anvendelsen af ozonlagsnedbrydende stoffer, særligt CFC-gasser, er udtjent, idet ozonlagsnedbrydende stoffer og giftige stoffer i dag er reguleret under anden lovgivning, som yder et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø. Bekendtgørelsen kan ikke ændres, grundet eksisterende harmoniseret EU-lovgivning på området, som allerede tilgodeser formålet med bekendtgørelsen. På denne baggrund foreslås aerosolbekendtgørelsen ophævet. 
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
23-05-2017
23-07-2017
01-07-2017
2016/2017
Irina Buharu
irbuh@mst.dk
02-05-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til ophævelsesbekendtgørelse 19,881 kB
Høringsbrev 59,112 kB
Høringsliste 43,267 kB