Høring

Høring

Høring om udkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser med tilhørende vejledning

Høring om udkast til bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser med tilhørende vejledning

Som opfølgning på den del af dagpengereformen, der iværksættes den 1. juli 2017, er der foretaget mindre ændringer i bekendtgørelsen om en standardvedtægt for anerkendte a-kasser og det tilhørende paradigme for en standardvedtægt og vejledningen hertil.

Bekendtgørelsen ændres som følge af, at der med dagpengereformen nu indføres et månedsbaseret udbetalingssystem i stedet for det tidligere ugebaserede. Der foretages endvidere mindre ændringer af teknisk karakter ligesom bekendtgørelsen for-enkles, da flere bestemmelser nu fremgår direkte af loven eller af andre bekendtgørelser.

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
10-05-2017
10-07-2017
01-07-2017
2016/2017
01-05-2017