Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Bekendtgørelse om Affaldsregisteret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Bekendtgørelsen erstatter den eksisterende bekendtgørelse af samme navn og udstedes med hjemmel i flere bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven, herunder § 79 b, som blev indført med lov nr. 177 af 24. februar 2015 og giver hjemmel til indførelse af automatisk sagsbehandling i Affaldsregistret. 

Bekendtgørelsen understøtter, at der indføres automatisk sagsbehandling i Affaldsregistret og betalingskortløsning til betaling af registreringsgebyret. Samtidig sænkes gebyrerne for de omfattede virksomheder for at sikre, at ordningen hviler i sig selv. 

Ændringen har baggrund i ”Aftaler om vækstpakke 2014” (indgået mellem S, DF, V, EL, R, SF og K i juni 2014), hvorefter de statslige sagsbehandlingstider skal reduceres på en række områder med ca. 850.000 dage. Regeringen har besluttet at videreføre indsatsen, herunder at indføre automatisk sagsbehandling for registrering i Affaldsregistret, som administreres af Energistyrelsen.  

Affaldsregistret har baggrund i den politiske aftale om affaldssektoren af 21. juni 2007 om organisering af affaldssektoren. 

Høringen forventes gennemført fra d. 24. april til d. 19. maj. Det forventes, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Miljø
19-05-2017
19-06-2017
01-07-2017
2016/2017
Jesper Lett
jsl@ens.dk
24-04-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 134,459 kB
Høringsliste 124,213 kB
Høringsliste 125,795 kB
Paragrafnøgle 80,284 kB
Udkast til bekendtgørelse 373,089 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 235,229 kB
Høringssvar
Høringssvar - Dansk Affaldsforening 23,907 kB
Høringssvar - DTL 361,463 kB
Høringssvar - ITD 354,436 kB
Høringssvar - KL 53,994 kB