Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af bygningsreglementet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglement 2015 (BR15). Ændringerne har til formål at give den enkelte bygningsejer større fleksibilitet ved opførelsen af en bygning. Derudover sker der en række præciseringer til eksisterende krav.

Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser om:

  • Ændring af krav til opførelse af garager, carporte, udhuse mv.
  • Ændring af tilgængelighedsbestemmelser for enfamiliehuse
  • Præcisering af krav til køkken og bade- og WC-rum
  • Ændring af krav til elevatorer ved ombygninger
  • Ændring af bestemmelser om affaldshåndtering
  • Ændring af bestemmelse om opbevaring af genstande uden for boligen
  • Ændrede krav til campinghytter og lignende ferieboligformer
  • Præcisering af krav til CO2-indhold i indeluften i daginstitutioner og skoler
  • Præcisering af krav om funktionsafprøvning af varme- og køle-anlæg, ventilationsanlæg og elevatorers energiforbrug 
  • Præcisering af krav til kedler til fast brændsel

Derudover foretages der en række ændringer til BR15, kap. 1, som konsekvens af, at anmeldelsesbegrebet i kap. 1.5 afskaffes.


Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
10-05-2017
10-07-2017
01-07-2017
2016/2017
Emil Engel Magnussen
eem@tbst.dk
19-04-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til ændring af bygningsreglementet 462,162 kB
Høringsbrev 180,289 kB
Høringsliste 91,606 kB
Skabelon til høringssvar (BR15) 140,788 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 288,808 kB
Høringssvar
Høringssvar - bemærkninger 6,181 MB
Høringssvar - ingen bemærkninger 557,174 kB