Høring

Høring

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde)

I en 2-årig forsøgsordning, som udløb den 20. marts 2017, har det været muligt for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og fleksydelse at udføre frivilligt, ulønnet arbejde, som ikke vedrørte primær drift og vedligeholdelse, i op til 15 timer om ugen, uden at det medførte fradrag i deres respektive ydelser.

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) ønsker at genoprette denne mulighed frem til, at en permanent ordning vedrørende nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde kan træde i kraft.

Det foreslås, at et arbejdsløshedskassemedlem - i perioden fra den 5. juni 2017 til den 31. december 2017 – kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen uden fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. De 15 timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode.

Det foreslås derudover, at modtagere af efterløn og fleksydelse også er omfattet af forslaget.

Lovforslag
Arbejdsmarked
02-05-2017
02-07-2017
05-06-2017
2016/2017
18-04-2017

Dokumenter