Høring

Høring

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Der foretages ændringer i bekendtgørelsen om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder, som udmønter aftale om energiselskabernes energispareindsats af 16. december 2016.  

Aftalen om energiselskabernes energispareindsats af 16. december 2016 implementerer artikel 7 i EU-Energieffektivitetsdirektivet, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF. 

I bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder er der tale om ændringer som en del af udmøntningen af aftale om energiselskabernes energispareindsats af 16. december 2016, herunder skærpelse af myndighedskontrollen med energiselskabernes energispareindsats.  

Erhvervsstyrelsen har angivet i et præhøringssvar, at de administrative konsekvenser vurderes til at være under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
09-06-2017
05-07-2017
30-06-2017
2016/2017
Kåre Groes
kgr@ens.dk
10-04-2017