Høring

Høring

Strategisk miljøvurdering (SMV) af ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering

Strategisk miljøvurdering (SMV) af ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering

Der er gennemført en strategisk miljøvurdering af relevante elementer i de bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering, som ikke allerede er omfattet af den strategiske miljøvurdering af det danske nitrathandlingsprogram, der har været i offentlighøring fra den 14. december 2016 frem til den 9. februar 2017.

Nærværende miljørapport er udarbejdet med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af de foreslåede ændringer af husdyrreguleringen, der skal implementeres i relevante bekendtgørelser og som ikke indgår i nitrathandlingsprogrammet.

Andet materiale
Miljøstyrelsen
Miljø
02-06-2017
02-08-2017
Ingen ikrafttrædelsesdato.
2016/2017
Vinca Neergaard
vinee@mst.dk
07-04-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 74,339 kB
Plandokument 510,313 kB
Høringsliste 183,873 kB
Miljørapport 812,075 kB
Høringsnotat
Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering 294,327 kB