Høring

Høring

Forslag til bekendtgørelse om lokale naturråd med tilhørende vejledning og kort, udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort samt vejledning om udviklingsområder

Forslag til bekendtgørelse om lokale naturråd med tilhørende vejledning og kort, udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort samt vejledning om udviklingsområder

Udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort beskriver muligheden for udpegning af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. Udkast til vejledning om udviklingsområder beskriver, hvordan kommunerne kan foretage planlægningen for naturinteresser i kommuneplanlægningen.
Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
05-05-2017
05-07-2017
2016/2017
07-04-2017