Høring

Høring

Forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet

Bekendtgørelser om frekvensplanen, frekvensanvendelse uden tilladelse samt radiogrænseflade 00 058

Høringen omfatter følgende udkast til bekendtgørelser:

1. Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan).
2. Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
3. Bekendtgørelse om dansk radiogrænseflade nr. 00 058 for terminaler i den faste satellittjeneste, herunder VSAT, SNG og ESOMPs.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
05-05-2017
05-07-2017
01-07-2017
2016/2017
05-04-2017