Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Høring over udkast til bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal

Den gældende programtilladelse til at anvende den sjette jordbaserede FM-radiokanal udløber den 8. juli 2018, hvorfor der skal tages stilling til, om sendemuligheden skal genudbydes. På den baggrund sendes udkast til bekendtgørelse om den sjette jordbaserede FM-radiokanal (FM 6) i offentlig høring. Det bemærkes, at der endnu ikke er truffet beslutning om at udbyde FM 6 på ny.

Bekendtgørelser
Slots- og Kulturstyrelsen
Kultur
27-04-2017
27-06-2017
01-07-2017
2016/2017
24-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 84,726 kB
Høringsliste 69,612 kB
Udkast til bekendtgørelse 88,789 kB
Høringsnotat
Kommenteret høringsnotat 135,553 kB
Høringssvar
Høringssvar 397,850 kB