Høring

Høring

Høring vedrørende ændring af f-gasbekendtgørelsen

Høring vedrørende revideret bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser

Hermed fremsendes udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser (f-gas bekendtgørelsen) i høring.

Med udkastet til revideret f-gasbekendtgørelse vil det fremover være tilladt at importere, anvende og sælge visse fluorholdige industrielle drivhusgasser, som hidtil har været forbudt. Det drejer sig om fluorholdige industrielle drivhusgasser med et globalt opvarmnings potentiale (GWP), der ligger på niveau med eller under GWP for de naturlige kølemidler, som bekendtgørelsen tilskynder anvendelsen af. Konkret drejer det sig om gassen HFO, som inden for den senere årrække har fundet anvendelse som kølemiddel i køleanlæg og varmepumper.Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
28-04-2017
28-06-2017
01-07-2017
2016/2017
Niels Helweg-Larsen
nihla@mst.dk
24-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 83,742 kB
Høringsliste 100,303 kB
Høringsudkast bekendtgørelse 26,296 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 172,125 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,924 MB