Høring

Høring

Høring om udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet.

Bekendtgørelse nr. 68 af 26. januar 2012 om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet.

Ved lov nr. 425 af 18. maj 2016 (miljøvurderingsloven) indføres en ny samlet lov om miljøvurdering af både planer og programmer og konkrete projekter, som blev

vedtaget af Folketinget i maj 2016. Loven indeholder en samlet og forenklet implementering og fremstilling af de regler, der gælder for miljøvurderinger på forskellige stadier. Dette forudsætter dog, at en række sektorspecifikke bekendtgørelser ændres/ophæves, heriblandt denne VVM-bekendtgørelse.

 

Loven træder i kraft den 16. maj 2017 sammen med en ny, tværministeriel VVM-bekendtgørelse.

 

Ved ophævelse fjernes reglerne fra sektorbekendtgørelsen, således at reglerne er samlet i den fælles miljøvurderingslov og tværgående VVM-bekendtgørelse.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
26-04-2017
26-06-2017
16-05-2017
2016/2017
Gülsüm Koc
ens@ens.dk
23-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Notat om erhvervsøkonomiske konsekvenser 73,324 kB
Udkast til bekendtgørelse 23,563 kB
Høringsbrev 112,799 kB
Høringsliste 109,618 kB