Høring

Høring

Høring vedrørende revideret bekendtgørelser der udmønter Aftale om et tryggere dagpengesystem og diverse vejledninger

Høring vedrørende revideret bekendtgørelser der udmønter Aftale om et tryggere dagpengesystem og diverse vejledninger

I foråret 2016 blev der udstedt en række bekendtgørelser på dagpengeområdet vedr. implementeringen af Dagpengereformen, der træder i kraft den 1. juli 2017.

Det drejer sig bl.a. om følgende bekendtgørelser:

- Nr. 989 af 29. juni 2016 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

- Nr. 990 af 29. juni 2016 om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

- Nr. 991 af 29. juni 2016 om dagpengeperioden

- Nr. 993 af 29. juni 2016 om udbetaling af dagpenge

- Nr. 1320 af 9. november 2016 om rådighed

- Nr. 2 af 2. januar 2017 om overgang til efterløn, samt beregning og udbetaling af efterløn

- Nr. 3 af 2. januar 2017 om fradrag i efterløn

 

STAR har deltaget i et samarbejde med Danske A-kasser om udvikling og implementering af de it-tekniske og administrative løsninger, som det nye dagpengesystem kræver. I forbindelse med bl.a. dette arbejde har det vist sig, at der er behov for visse tekniske tilpasninger af de nævnte bekendtgørelser samt visse andre bekendtgørelsesændringer.

Der skal desuden udstedes en bekendtgørelse om ophævelse af ovennævnte bekendtgørelser. Det betyder rent lovteknisk, at de nævnte bekendtgørelser aldrig når at træde i kraft, og at de nye, tilpassede bekendtgørelser erstatter disse.

 

Endvidere har udstedelsen af diverse vejledning afventet arbejdet med a-kassernes udvikling og implementering af de it-tekniske og administrative løsninger.

Der vedlægges derfor følgende materialer:

- Bekendtgørelse om beregning med tilhørende vejledning

- Bekendtgørelse om dagpengeperioden med tilhørende vejledning

- Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere med tilhørende vejledning

- Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge med tilhørende vejledning

- Bekendtgørelse om rådighed med tilhørende vejledning

- Bekendtgørelse om særlig lånemulighed ifm. uddannelsesløft

- Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

- Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

- Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelse

- Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

- Vejledning om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

- Vejledning om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
05-04-2017
05-06-2017
01-07-2017
2016/2017
22-03-2017