Høring

Høring

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft

Bekendtgørelse om anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for levering af fjernvarme samt varmeproduktionsomkostninger til brug for fastsættelse af prisloft

Energistyrelsen har sendt et udkast til ændring af prisloftbekendtgørelsen i høring, hvor det foreslås at ændre beregningen af prisloftet således, at:

  • beregningsgrundlaget bliver korrigeret for investeringer i anlæg på de centrale kraftværkspladser, som foretages af andre end ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg, og
  • korrektion af afgiftsændringer skal ske i forhold til den faktiske brændselsanvendelse (forholdet mellem afgifts- og ikke-afgiftsbelagte brændsler).

For at Energitilsynet skal kunne beregne prisloftet efter de nye regler, vil der være brug for yderligere oplysninger fra ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg.

Anmeldelsesbekendtgørelsen skal således ændres som konsekvens af de foreslåede ændringer af prisloftbekendtgørelsen.
I udkastet til anmeldelsesbekendtgørelsen lægges der op til, at ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg anmelder alle omkostninger til produktion af opvarmet vand på disse anlæg.

Hvis en anden end ejeren har investeret i anlæg på en central kraftværksplads, fx varmeaftageren, skal ejeren af det centrale kraftvarmeanlæg anmelde investeringens anlægssum, samt anlæggets eller anlægsændringens idriftsættelsesår. Anmeldelse af disse typer oplysninger skal kun ske én gang. Herefter kan Energitilsynet selv beregne det årlige tillæg efter den foreslåede nye bestemmelse i § 6 i udkastet til prisloftbekendtgørelsen.

Desuden skal ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg anmelde oplysninger om den årlige brændselsanvendelse på disse anlæg, dvs. mængden af de brændsler, der er anvendt og som kan henføres til produktion af opvarmet vand.

Udover ændringerne som følge af den kommende ændring af prisloftbekendtgørelsen, vil der foretages enkelte konsekvensændringer af anmeldelsesbekendtgørelsen som følge af ændringer af varmeforsyningsloven. Eksempelvis skal procesvarmeleveringer under visse forudsætninger kunne blive omfattet prisreguleringen, som har nødvendiggjort ændring af bekendtgørelsens § 1, som indeholder bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Desuden foreslås det, at alle anmeldelser fremover skal ske via ENAO, medmindre anmeldelse ikke kan ske i det elektroniske anmeldelsessystem.

Bekendtgørelser
Forsyningstilsynet
Energi- og vandforsyning
19-04-2017
19-06-2017
01-07-2017
2016/2017
Chefkonsulent Renée van Naerssen
rvn@energitilsynet.dk
22-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 376,635 kB
Høringsliste 377,345 kB
Anmeldelsesbekendtgørelse 333,534 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,330 MB