Høring

Høring

Bekendtgørelse om råstofindvinding på havet

Udkast til ændret bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden og udkast til miljøvurdering af bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen skal ændres som følge af de nye VVM-regler i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som træder i kraft d. 16. maj 2017. Derudover foretages fejlrettelser og præciseringer af punkter, hvor der siden 2015 har vist sig et behov herfor.

Bekendtgørelsen er udstedt. (Bekendtgørelse nr. 780 af 20. juni 2017). Bekendtgørelsen kan ses på www.retsinfo.dk.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Erhverv
16-05-2017
31-07-2017
2016/2017
Lise Wesenberg Jensen
lisew@mst.dk
21-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 163,034 kB
Høringsliste 80,358 kB
Bekendtgørelsesudkast 129,804 kB
Miljøvurdering 122,686 kB
Endelig miljøvurdering 322,396 kB
Sammenfattende redegørelse i henhold til SMV-loven 81,404 kB
Klagevejledning 75,266 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 133,112 kB
Høringssvar
Høringssvar 801,962 kB