Høring

Høring

Konsekvensvurderinger i forbindelse med forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter.

Energistyrelsen har udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse om konsekvensvurderinger ifbm. forundersøgelser, efterforskning og indvinding af kulbrinter. Den nye bekendtgørelse er et led i implementeringen af EU's VVM-direktiv, hvor regler om VVM flyttes fra den gældende sektorbekendtgørelse til miljøvurderingsloven og en ny, tværgående bekendtgørelse. Ændringer er markeret med gult.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
18-04-2017
18-06-2017
16-05-2017
2016/2017
Jesper Brandrup
jbr@ens.dk
20-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 212,917 kB
Notat om erhvervsøkonomiske konsekvenser 79,695 kB
Udkast til bekendtgørelse 77,765 kB
Høringsliste 209,432 kB