Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Høring over bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven i høring. Bekendtgørelsen skal erstatte gældende bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013.

 

Bekendtgørelsen udmønter dele af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser, som blev indgået den 4. november 2016 med satspuljepartierne samtidig med indgåelsen af satspuljeaftalen.

 

De væsentligste ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven er,

 

 • at reglerne om egnethedsvurderingen er præciseret, så fremgår tydeligt, at kommunen skal foretage en helhedsvurdering, hvor borgerens samlede behov indgår,

   

 • at betingelsen om, at bilen ikke må være forsynet med den særlige indretning fra fabrikken, for at der kan opnås tilskud til den særlige indretning, er fjernet,

   

 • at målgruppen for afdragsfrihed under uddannelse er præciseret, så den er identisk med målgruppen for støtte til køb af bil på uddannelsesmæssigt grundlag,

   

 • at genanskaffelsesperioden er forhøjet fra seks til otte år for nye tilkendelser af bilstøtte, og at adgangen til førtidig udskiftning samtidig er udvidet, så kommunen kan bevilge førtidig udskiftning, hvis det efter en samlet vurdering er uhensigtsmæssigt at reparere bilen. Borgerne vil kunne henvende sig til kommunen efter syv år og gøre opmærksom på, at pågældende ønsker at udskifte sin bil ved genanskaffelsesperiodens udløb med henblik på at sagsbehandlingen kan igangsættes,

   

 • at reglerne for støtte til automatgear/elektronisk styrede gear er ændret, så der ydes tilskud til faktiske udgift til automatgear, dog maksimalt op til 24.899 kr. (2016-pl). Desuden er genanskaffelsesperioden for automatgear forhøjet til otte år, og

   

 • at for ansøgere, der tidligere har fået støtte til køb af bil, og som har opnået et provenu ved salget af den gamle bil inden for det seneste år eller en udbetalt forsikringssum, skal dette provenu indgå i købet af en eventuel ny bil.

Bekendtgørelser
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
18-04-2017
18-06-2017
01-01-2018
2016/2017
Laura Brogaard Poulsen
lbpo@sm.dk
20-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 130,930 kB
Høringsbrev 18,994 kB
Høringsliste 27,397 kB
Høringssvar
Høringssvar 584,309 kB