Høring

Høring

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (betalingsbekendtgørelsen)

Med det foreslåede udkast fjernes henvisningen til anden aktør-kataloget. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering driver og opdaterer ikke længere anden aktør-kataloget, derfor er en henvisning til det ikke længere relevant.  

Standardblanket B, som er den tilmeldingsblanket anden aktør skal anvende ved tilmelding af elever og studerende omfattet af betalingsloven, er nu blevet opdateret, så den indeholder samtlige relevante oplysninger om anden aktør. Der er tilføjet et nyt punkt: 9b, hvor anden aktør skal angive den eller de aftaler eller rammeaftaler, der er indgået med kommunen, herunder varigheden af disse aftaler.

Endvidere fjernes henvisningen i § 2, nr. 1 til personer, der er omfattet af lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret. Denne henvisning er fjernet fra selve betalingsloven. 

Herudover er der foretaget enkelte lovtekniske ændringer.
Bekendtgørelser
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Uddannelse og undervisning
05-04-2017
05-06-2017
21-04-2017
2016/2017
15-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til betalingsbekendtgørelse 209,472 kB
Høringsbrev 130,280 kB
Høringsliste 298,753 kB
Tilmeldingsblanket B 404,604 kB