Høring

Høring

Høring om ændring i bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.

Udkastet til ændring af bekendtgørelsen udmønter støtteordningen for husstandsvindmøller i perioden 2017-2020, som findes i lov nr. 1877 fra 29. december 2015, og som er sat i kraft den 26. januar 2017. Ordningen blev samtidig statsstøtteanmeldt til Europa-Kommissionen.  

Reglerne og procedurerne for ansøgning om tilsagn om pristillæg for 2016-puljen videreføres med mindre justeringer for perioden 2017-2019. Samtidig beskrives den forventede ansøgningsperiode for 2017-2019. Der er som noget nyt indsat et krav om, at hvis en ansøger har modtaget et krav om tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte, skal dette krav efterkommes fuldt ud for at ansøgeren kan modtage tilsagn om pristillæg og få udbetalt et pristillæg.

 

Ændringerne fremgår med rødt.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
31-03-2017
31-05-2017
30-04-2017
Det forventes at bekendtgørelsen træder i kraft 30. april 2017
2016/2017
Tina Knudsen-Leerbeck
tkl@ens.dk
03-03-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 125,830 kB
Høringsliste 215,757 kB
Udkast til ændring af bekendtgørelse 284,574 kB