Høring

Høring

Høring over udkast til ændringslovforslag om opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v. samt ændret regulering af energisparedifferencer

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.)

Det foreslås, at der opkræves et fikseret beløb fra Energinet.dk til dækning af de omkostninger Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har til løsning af opgaver i henhold til lov om elforsyning, lov om gasforsyning og lov om fremme af vedvarende energi, i hhv. Energistyrelsen, Energitilsynet og Ankenævnet på Energiområdet. Det fikserede beløb skal dække omkostninger i perioden 1. oktober 2016 til 31. december 2017.  

Det foreslås endvidere, at afgiftsbeløbet til Forsyningssekretariatets drift for 2017, der udgør 12,3 mio. kr., indskrives direkte i vandsektorloven, idet beløbet ikke er medtaget på finansloven for 2017.  

Endelig foreslås der i lov om elforsyning, en ændring af reguleringen af såkaldte energisparedifferencer for elnetvirksomheder, således at udgifter til større energispareprojekter, der realiserer flere års energispareforpligtelser, kan fordeles over den periode, energispareforpligtelsen skal dække eller en kortere periode.


 

Lovforslag
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
08-03-2017
08-05-2017
01-07-2017
Den del af lovforslaget, der angår energisparedifferencer træder dog først i kraft den 1. januar 2018.
2017/2018
Ane-Katrine Zink Sørensen. Eventuelle spørgsmål vedrørende den del af lovforslaget der vedrører det fikserede beløb, der opkræves fra Energinet.dk, kan rettes til kontorchef, Jane Glindvad Kristensen på e-mail: jgk@ens.dk.
akzs@ens.dk
28-02-2017