Høring

Høring

Bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder om ophugning af skibe

Bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder og supplerende bestemmelser i henhold til Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 af 20. november 2013 om ophugning af skibe og om ændring af forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF

Formålet med bekendtgørelsen er at udpege kompetente myndigheder og fastsætte supplerende bestemmelser i henhold til EU's skibsophugningsforordning.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
07-04-2017
07-06-2017
01-07-2017
2016/2017
Lissie Klingenberg Jørgensen
likjo@mst.dk
23-02-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 58,891 kB
Høringsbrev 54,317 kB
Høringsliste 34,027 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 57,044 kB
Høringssvar
Høringssvar 242,741 kB