Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne

Høring over udkast til bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne

Høring af udkast til bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne

Rigsarkivet sender udkast til nye bekendtgørelser om bevaring og kassation af arkivalier (papirarkivalier og it-systemer) i kommunerne i høring.

Høringsmaterialet består af følgende filer:

  • Udkast til bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier efter 1.1.2007
  • Udkast til bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse for arkivalier før 1.1.2007
  • Hovedindstillingen
  • Hovedindstillingens bilag
  • Hovedindstillingens bilag 4

Rigsarkivet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til høringsmaterialet senest fredag 24. marts 2017 via mailbox@sa.dk.

I emnefeltet bedes anført "Høringssvar fra XX, journalnummer 16/14206".

Bekendtgørelser
Rigsarkivet
Myndighedens kommunikation og dokumentation
24-03-2017
24-05-2017
2016/2017
10-02-2017

Dokumenter