Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion ved efterværn)

Høring over forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion ved efterværn)

Børne- og Socialministeriet sender hermed udkast til forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område i høring.

Børne- og Socialministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er ministeriet i hænde senest mandag den 20. februar 2017.

Høringsfristens længde skyldes et ønske om hurtigst muligt at kunne fremsætte lovforslag, der genindfører adgang til mellemkommunal refusion ved efterværn som beskrevet i lovforslagets bemærkninger.

Eventuelle bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til ejb@sm.dk med kopi til lovint@sm.dk. Ministeriet anmoder i den forbindelse om, at bemærkninger ikke fremsendes både pr. brevpost og pr. e-mail.


Lovforslag
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
20-02-2017
02-04-2017
01-07-2017
2016/2017
Elsebeth Jarl Brunés
ejb@sm.dk
03-02-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 18,543 kB
Høringsliste 76,810 kB
Udkast til lovforslag 390,472 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 89,836 kB
Høringssvar
Høringssvar 247,527 kB