Høring

Høring

Målrettede efterafgrøder

Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven)

NaturErhvervstyrelsen sender hermed udkast til forslag til ændring af gødskningsloven (krav om etablering af målrettede efterafgrøder) i høring. Høringssvar vil blive offentliggjort og sendt til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Lovforslag
Erhverv
10-02-2017
10-04-2017
2016/2017
Lise Nørr
linoer@naturerhverv.dk
20-01-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
forslag til ændringslov 176,658 kB
høringsbrev 53,081 kB
høringsliste 40,627 kB
erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 31,274 kB
Høringsnotat
Høringssvarnotat 129,635 kB
Høringssvar
Bæredygtigt landbrug 560,268 kB
Danmarks Jægerforening 117,071 kB
Danmarks Naturfredningsforening 37,337 kB
Dansk Gartneri 303,967 kB
Landbrug&Fødevarer 289,443 kB