Høring

Høring

Høring af lov om betalinger

Høring af lov om betalinger

Finanstilsynet har sendt udkast til forslag til lov om betalinger i offentlig høring. Der er tale om et forslag til en ny hovedlov, der skal erstatte lov om betalingstjenester og elektroniske penge.

Udkast til lovforslaget kan downloades herunder.

Med forslag til lov om betalinger gennemføres Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2015/2366/EU af 13. januar 2016 (herefter 2. betalingstjenestedirektiv), som erstatter det gældende betalingstjenestedirektiv fra 2007 og samtidig ændrer i direktiv om elektroniske penge (2009/110/EC).

2. betalingstjenestedirektiv skal være gennemført i dansk lovgivning senest 13. januar 2018, hvorfor det foreslås, at forslaget til lov om betalinger træder i kraft den 1. januar 2018.

Nærmere information om lovforslaget findes i høringsbrevet, som kan downloades herunder.

Udkast til forslag til lov om betalinger er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder nærmere angivet i høringslisten, som ligeledes kan downloades herunder.

Finanstilsynet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger . Bemærkningerne bedes sendt enten pr. post til Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø, eller pr. mail til mandag den 6. februar 2017 kl. 10.00til lovforslaget skal være modtaget af Finanstilsynet senest hoeringer@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og jky@ftnet.dk.  

Kontaktpersoner: Katja Lefevre Sønderaas og Jon Hasling Kyed

Direkte tlf.nr.: 33 55 82 63 (Katja Lefevre Sønderaas) og 33 55 82 56 (Jon Hasling Kyed)

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­det om den finansielle sektor.

Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
06-02-2017
06-04-2017
2016/2017
12-01-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 92,378 kB
Udkast til forslag til lov om betalinger 3,931 MB
Høringsliste 183,992 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 672,815 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,764 MB